Turnīra norises laiks un vieta

Jūrmala, Lielupe, 17 līnija, Beach Tennis Club

Informācija par Turnīru: www.beachtennisclub.lv

un https://www.facebook.com/beachtennisjurmala/timeline

Pietekšanās turnīram: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Turnīra Posmi:

- 1 Posms – 2016.g.28.maijs

- 2 Posms – 2016.g.11.jūnijs

- 3 Posms – 2016.g.25.jūnijs

- 4 Posms – 2016.g.16.jūlijs

- 5 Posms – 2016g.30.jūlijs

- 6 Posms – 2016.g.06.augusts

- 7 Posms – 2016.g.20.augusts

- FINĀLS – 2016.g.10.septembris

Pieteikšanās termiņi:

Pietekšanās dalībai turnīrā beidzas pūlkst.22:00 2 dienas pirms katra no posmiem.

Turnīra veids – vīriešu dubultspēles.

Turnīra norises kārtība:

Dalībnieki turnīram piesakās ar saviem partneriem. Dalībnieku skaits nav ierobežots.

1,3,6 и 8 Posmu – dalībnieki spēlē ar saviem partneriem.

Pēc 1.Posma pietekšanās beigām, turnīra Organizātors nosaka izlikto pāru sarakstu (spēlētājus, kam ir labākais ITF
retings izlozes dienā) un publicē to www.beachtennisclub.lv mājas lapā.

Pēc 3,6 un 8 Posma pieteikšanās beigām, Organizātors nosaka izlikto pāru sarakstu (spēlētājus, kam ir labākais
BTCC retings izlozes dienā) un publicē to www.beachtennisclub.lv mājas lapā.

2,4,5 и 7 Posmi – dalībnieks saņem partneri pēc izlozēs principa.

Pēc 2,4,5 un 7 Posma pieteikšanās beigām, Organizātors nosaka izlikto pāru sarakstu (spēlētājus, kam ir labākais
BTCC retings izlozes dienā).

Pāru dalībnieki tiek izlozēti.

Izloze tiek veikta 15 minūtes pirms katra Posma sākuma.

Atkarībā no dalībnieku skaitļa, spēles notiek pēc tabulas „dakšas” principa vai apakšgrupās. Galīgo lēmumu par
turnīra norises viedu Organizātors pieņem pēc pieteikšanās beigām.

Spēlējot apakšgrupās, gadījumā ja diviem pāriem ir vienāds punktu skaits, priekšrocība ir pārim kas ir uzvarējis
savstarpējā spēlē. Gadījumā, ja punktu skaits ir vienāds 3 vai vairāk pāriem, priekšrocība ir pārim, kam ir labākā
punktu starpība savstarpējo spēļu setos. Punktu vienādības gadījumā setos, vairāk uzvarēto giemu savstarpējās
spēlēs. Šā rādītāja vienādības gadījumā – labakā punktu starpība setos apakšgrupā, labākā punktu starpība geimos
apakšgrupā. Gadījumā, ja arī šājā rādītājā ir vienāds punktu skaits – uzvarētājs tiek noteiks pēc izlozes.

Galvenais sacensību mērķis – maksimālais spēļu skaits katram dalībniekam. Katrā Posmā tiek izspēlētas spēles par
visām vietām.

Dalības maksa (Posmā) 20 eiro no dalībnieka. Organizātors apņemas nodrošināt sacensību dalībniekus ar bumbām
un tiesneša pakalpojumiem.

Turnīra reitings:

Turnīram būs sava reitinga tabula. Reitinga punkti tiek rēķināti, skaitot no pēdējās vietas pēc formulas - koeficients
no pēdējās vietas. Tālāk punkti tiek rēķināti proporcionāli augošā secībā, pieskaitot koeficientu +1 (katram
dalībniekam) līdz pat pirmajai vietai.( Piem. Ja turnīra 1 Posmā piedalījās 16 pāri, tad katrs uzvarējošā pāra
dalībnieks saņems 16 punktus, attiecīgi, pāra dalībnieki, kuri ierindojušies pēdējā vietā pa 1 punktam). Pēc katra
aizvadītā Posma, spēlētāju iegūtie punkti tiek apkopoti reitinga tabulā.

Sacensību noslēgumā ( pēc 8 Posma) katra dalībnieka 2 sliktākie posmu rezultāti (posmā kurā dalībnieks nav
piedalījies, vai sliktākā punktu summa) tiek atmesti un sešu labāko posmu rezultātu summa nosaka Turnīra
uzvarētājus. (2 labākos spēlētājus).

Reitings ir publiski apskatāms pie kluba informatīvā dēļa un mājas lapā www.beachtennisclub.lv.

Turnīra dalībnieku pienākums ir uzvesties atbilstoši tenisa ētikas principiem un pildīt sacensību rīkotāju un galvenā
tiesneša norādījumus.

Turnīra balvas:

Turnīra uzvarētāji (2 dalībnieki) saņem pārējošo BTC Kausu (tā samazināto kopiju, kausa oriģināls paliek klubā) un galveno Turnīra balvu 1000 EUR apmērā. Finālisti - balvas un dāvanas no Turnīra sponsoriem un organizātoriem.

Katra Posma uzvarētāji un finālisti saņem medaļas, balvas un dāvanas.